Social Media Post Management (For 1 Month)

Social Media Post Management (For 1 Month)

Khi doanh nghiệp đã vận hành ổn định, việc duy trì fan page và post bài liên tục sẽ mang lại lượng khách hàng ổn định cho doanh nghiệp.

Vì vậy, VisualGear sẽ hỗ trợ khách hàng post bài quảng cáo trên fan page. Đồng thời VisualGear cũng sẽ đến trực tiếp doanh nghiệp để chụp ảnh hoặc quay phim, tạo một thư viện media cố định. Hỗ trợ tạo dựng hình ảnh chuyên nghiệp cho doanh nghiệp trên FB page.

  • Cam kết 4 bài post trong một tháng, mỗi bài post sẽ được setup theo khung giờ cố định mà khách hàng lựa chọn.

  • Hỗ trợ trả lời khách hàng trong bài post.

  • ​Chi phí duy trì thấp. 

 

    AU$480.00Price
    Logo (for Dark BG).png